Huis-Kopen-in-5-stappen

Nieuws Nieuwe regelgeving 2020 voor wooneigenaren

In: Algemeen, Nieuws

Nieuwe regelgeving 2020 voor wooneigenaren

Ieder jaar veranderen er (fiscale) regelingen die woningeigenaren raken. De NHG-grens, de hypotheekaftrek, de WOZ-waarde… We zetten op een rij wat u kunt verwachten in 2020.

Leencapaciteit tweeverdieners omhoog

De berekening van gezamenlijke inkomen van tweeverdieners wordt ruimer. Zo kan een hogere hypotheek worden afgesloten. Bij het berekenen van de maximale hypotheek geldt het gezamenlijk inkomen van tweeverdieners in 2019 als het hoogste inkomen plus 70% van het tweede inkomen. In 2020 wordt dit percentage verhoogd naar 80%.

Bron: VEH


Hypotheekrenteaftrek verder afgebouwd

In 2020 daalt het tarief voor de hypotheekrenteaftrek van 49% naar 46%. Dit is meer dan de 0,5% daling van afgelopen jaren om in 2023 een tarief van 37,05% te bereiken.

Inkomens tot €68.507,- ondervinden geen fiscaal nadeel door deze maatregel, aldus de Rijksoverheid.

Deze aanpassing geldt ook voor alle andere aftrekbare kosten rond een eigen woning, zoals notaris- en advieskosten voor het afsluiten van een hypotheek.

tip! Plannen voor het oversluiten van uw hypotheek? Het kan voordelig zijn dat nog
dit jaar te doen; de oversluitkosten en boeterente zijn dit jaar immers nog tegen het hogere tarief aftrekbaar.

Bron: Rijksoverheid


WOZ-waarde stijgt

De Waarderingskamer verwacht dat de WOZ-waarden in 2020 met 8% tot 10% stijgen, in lijn met de stijgende markt in de periode tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019.

Bron: Waarderingskamer


Eigenwoningforfait daalt

Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning dat bij uw inkomen wordt opgeteld en waar u dus belasting over betaalt. Het percentage waarmee uw eigenwoningforfait wordt berekend, daalt in 2020 met 0,05% naar 0,6% voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000,- en € 1.060.000,-. Deze verlaging is bedoeld als compensatie voor de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek.

Het hogere tarief, de zogeheten villatax, gold voorheen voor woningen met een WOZ-waarde vanaf  € 1.080.000,-. Vanaf 2020 wordt deze grens verlaagd naar € 1.060.000,-.

Bron: Rijksoverheid


Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aantrekkelijker

De Nationale Hypotheek Garantie is een garantie voor een passende hypotheek en een vangnet voor huiseigenaren die hun hypotheek niet langer kunnen betalen. Bijvoorbeeld als een relatie eindigt, bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of wanneer een partner overlijdt. NHG helpt zoeken naar een oplossing en kan een restschuld kwijtschelden als het tot een verkoop met verlies komt. Met name voor starters een interessante regeling om veilig te kunnen lenen.

NHG-grens omhoog
De NHG-grens – het maximale bedrag waarvoor een hypotheek met NHG afgesloten kan worden – stijgt in 2020 van € 290.000,- naar € 310.000,-. inclusief bijkomende kosten. Ook de marktwaarde na een eventuele verbouwing mag niet hoger zijn dat dit bedrag.

NHG-premie omlaag
Voor het lenen met NHG betaalt u een premie. Deze wordt in 2020 verlaagd van 0,9% naar 0,7% van de hypotheeksom. Zo wordt het dus goedkoper om te lenen met NHG. U betaalt een bedrag van maximaal € 2.170,-, een voordeel van € 620,- t.o.v. 2019.

Energiebesparende maatregelen meefinancieren
Gaat u uw nieuwe huis verduurzamen, dan kunt u de kosten voor de energiebesparende maatregelen binnen de NHG meefinancieren. U kunt dan 6% meer lenen: € 328.600,-. De maximale kosten voor het afsluiten van de hypotheek met NHG bedragen € 2300,30.

Bron: NHG


Wet Hillen verder afgebouwd

De Wet Hillen voorziet woningeigenaren met geen schuld of een kleine hypotheekschuld van een extra aftrekpost. Bij geen of weinig eigenwoningschuld, betaalt u ook geen of weinig hypotheekrente. Vaak is dan de eigenwoningforfait hoger dan de hypotheekrenteaftrek. Dit verschil wordt dan afgetrokken van uw eigenwoningforfait waardoor u geen belasting betaalt over uw woning. Zie voor een rekenvoorbeeld deze pagina van de Rijksoverheid.

Deze aftrek wordt vanaf 1 januari 2019 afgebouwd met een percentage van 3,33% tot aan 2048. Dat betekent dat waar u voorheen 100% van het verschil tussen uw eigenwoningforfait en uw aftrekbare kosten mocht aftrekken, dat in 2019 nog 96,67% bedroeg en in 2020 93,33%.

Bron: Rijksoverheid


BTW teruggave zonnepanelen nu ook voor VvE’s

In 2020 zullen VvE’s (onder bepaalde voorwaarden) geen BTW meer hoeven afdragen over teruggeleverde stroom opgewekt door zonnepanelen. Dit geldt nu nog exclusief voor woningeigenaren. Voor VvE’s zal vanaf 2020 de Klein Ondernemings Regeling van toepassing zijn mits de BTW-aangifte onder de € 20.000,- blijft. VvE’s hoeven daarom geen administratie bij te houden voor de BTW-aangifte. Lees meer op de website van VvE Belang.

Bron: VvEBelang


Energiebelasting omlaag

Onderaan de streep zal een gemiddeld huishouden in 2020 zo’n € 100,- besparen op energiebelasting, aldus het kabinet.

In 2020 wordt de belasting op gas namelijk iets hoger, maar voor elektriciteit betaalt u juist iets minder. Ook stijgt de ‘vermindering energiebelasting’ – een vast bedrag dat in mindering wordt gebracht per aansluiting. Die teruggave gaat omhoog van € 178,14 naar € 435,68. De tarieven voor Opslag Duurzame Energie stijgen voor bedrijven, maar dalen ook voor particulieren.

Let wel: de uiteindelijke hoogte van uw energierekening is naast de energiebelasting natuurlijk ook afhankelijk van de energieprijzen en uw verbruik.

tip! Doe de energiebelasting-check op Milieu Centraal.

Bron: Rijksoverheid


Salderingsregeling gehandhaafd

Wanneer zonnepanelen meer opbrengen dan u aan energie verbruikt, kunt u de energie terugleveren aan het distributienet. Wat u teruglevert, wordt in mindering gebracht op uw energierekening. Dit is saldering. Waar deze regeling eerst vanaf 2020 zou worden afgebouwd, blijft deze tot 2023 gehandhaafd.

Bron: Rijksoverheid


Vanaf 2022: aanpassingen vermogensrendementsheffing

Nog niet direct actief in 2020 maar goed te noemen: de aangekondigde aanpassingen aan de vermogensrendementsheffingen.

Fotonotitie wordt weergegeven

De plannen zijn als volgt.

 • Het belastingtarief op vermogen gaat van 30% naar 33%.
 • Het vermogen waar u geen belasting over betaalt, blijft hetzelfde op € 30.846,-.
 • Daarboven wordt niet langer gerekend met fictief rendement, maar er wordt onderscheid gemaakt tussen spaargeld of beleggingen, zoals aandelen, obligaties of vastgoed.
 • Over spaargeld betaalt u een heffing die overeenkomt met het actuele, reële spaarrente. Nu zou dat zo’n 0,09% procent zijn.
 • Er komt een heffingvrij inkomen van € 400,-
 • Spaargeld is op die manier tot € 440.000,- belastingvrij als u alleen spaargeld heeft. Over € 440.000,- zou immers € 44.000 x 0,009 = € 396,- betalen, maar dit valt onder het heffingvrije inkomen.
 • Beleggingen worden zwaarder belast met een rendementsheffing van 5,33%.
 • Leent u geld voor een belegging, dan mag u schuld en bezit niet langer met elkaar verrekenen.
 • Belegt u met geleend geld, dan mag u 3,03% van het heffingspercentage 5,33% aftrekken.
 • Rekenvoorbeeld:
  Leent u € 200.000,- voor een tweede, of daaropvolgend huis, dan bedraagt uw rendement (3,03% – 5,33%) 2,3% van € 200.000 = € 4.600,-.
  Hier betaalt u dan 33% belasting over in box 3: € 1.518,-.

Bron: Rijksoverheid Let op: bedragen en percentages kunnen voor 2022 nog wijzigen.

 

Heeft u vragen? Goed om contact op te nemen met een onafhankelijk hypotheekadviseur zoals De Hypotheekshop Haarlem Centrum: 023 – 512 40 30.

Stuur een e-mail

Bezichtiging plannen? Vraag stellen? Stuur een mail en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

U kunt ook direct mailen op