Jansstraat 58-62 / Noorder Schoolsteeg 17 ong

2011 RZ, HAARLEM

Verkocht

Meer informatie beschikbaar
Afbeelding
Dit object is verkocht of verhuurd, hierdoor is er geen verdere media beschikbaar. Bekijk het beschikbare aanbod

Beschrijving

Ontwikkellocatie met bijgebouw circa 202 m2 stadscentrum Haarlem. U kunt een bieding uitbrengen tot uiterlijk 27 juni 2022, 12.00 uur. Namens de gemeente Haarlem bieden wij te koop aan een tweetal percelen grond en een opslag-/bedrijfsruimte respectievelijk gelegen aan de Jansstraat 58-62 en Noorder Schoolsteeg 17 in Haarlem. In deze...

Volledige beschrijving

Ontwikkellocatie met bijgebouw circa 202 m2 stadscentrum Haarlem.

U kunt een bieding uitbrengen tot uiterlijk 27 juni 2022, 12.00 uur.

Namens de gemeente Haarlem bieden wij te koop aan een tweetal percelen grond en een opslag-/bedrijfsruimte respectievelijk gelegen aan de Jansstraat 58-62 en Noorder Schoolsteeg 17 in Haarlem.

In deze vrijblijvende koopaanbieding treft u de informatie aan over de onroerende zaken “Jansstraat-Noorder Schoolsteeg” te Haarlem. Wij zijn verheugd u deze vrijblijvende koopaanbieding aan te bieden en indien u naar aanleiding hiervan nog aanvullende vragen heeft dan kunt u contact met ons opnemen.

Is uw interesse gewekt? Dan nodigen wij u graag uit voor een persoonlijk gesprek, waarin we meer in detail kunnen treden ten aanzien van overige condities en voorwaarden.

Wij wensen u veel succes bij het beoordelen van deze vrijblijvende koopaanbieding en zien uw interesse met belangstelling tegemoet.

Gemeente Haarlem
Haarlem is onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de hoofdstad van Noord Holland én de centrumstad van Zuid Kennemerland. De gemeenten in de MRA en Zuid Kennemerland zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mensen kunnen wonen in Heemstede, werken in Haarlem, naar de schouwburg gaan in Amsterdam, sporten in Bloemendaal en in Zandvoort naar het strand gaan, of vice versa. Kortom, het dagelijks leven houdt niet op bij de gemeentegrens. Haarlem is onderdeel van een Daily Urban System (het gebied waarbinnen het dagelijks leven zich afspeelt), dat naast de MRA ook strekt tot Leiden en Den Haag. De gemeente Haarlem bestaat uit circa 162.000 inwoners.

Objecten
In het (stads)centrum van Haarlem gelegen ontwikkellocatie met achtergelegen bijgebouw (opslag -/bedrijfsruimte).

Locatie
De objecten zijn gelegen aan de Jansstraat en Noorder Schoolsteeg, (stads)centrum Haarlem. Midden in het hart van Haarlem, recht tegenover de imposante gevel van de Rechtbank wordt deze unieke ontwikkellocatie met bijgebouw te koop aangeboden. De drie percelen liggen tussen de Jansstraat en stadstuin ‘De Wijngaardtuin’.

Bestemming
Vigerend bestemmingsplan ‘Oude Stad’, onherroepelijk op 29-05-2014, bestemming (Artikel 8) Gemengd-1. De voor ‘Gemengd 1’ aangewezen gronden zijn onder andere bestemd voor:

Begane grond
a. wonen, al dan niet in combinatie met de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep, b&b of gastouderopvang;
b. kantoor zonder loket, praktijkruimte, atelier en bedrijven zoals genoemd in de categorieën A en B van de zoneringslijst.

Overige verdiepingen
a. wonen, al dan niet in combinatie met de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep, b&b of gastouderopvang.

Bouwregels
Voor bouwwerken gelden tevens de bouwregels zoals aangegeven in artikel 22 van het vigerende bestemmingsplan.

Parkeren
Conform vigerend bestemmingsplan en parkeerbeleid.

Overige voorwaarden:
Aangeven welke voorwaarden c.q. goedkeuringen van toepassing zijn en binnen welke termijnen de voorwaarden worden vervuld en goedkeuringen worden verkregen

In de toelichting en de voorwaarden verkoopprocedure “Verkoop bij inschrijving” wordt de verkoopprocedure uitgebreid omschreven. Tevens is er in de dataroom een biedingsformulier toegevoegd welke u kunt gebruiken ten behoeve van het uitbrengen van een bieding. U kunt een bieding uitbrengen tot uiterlijk 27 juni 2022, 12.00 uur.

Privaatrechtelijk
Eigendom, eigenaar is verkoper. Verkoper is (tevens) eigenaar van een aanpalend perceel, kadastraal bekend als gemeente Haarlem (HLM01), sectie C, nummer 7992. Verkoper wenst ten behoeve van dit perceel enkele zakelijke rechten te vestigen ten behoeve van toegankelijkheid en ontsluitingen. Waaronder; erfdienstbaarheid (recht van overpad) ten behoeve van Liander en achtergelegen trafohuis.

Erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen
Aan elke onroerende zaak kunnen bijzondere bepalingen verbonden zijn. Deze worden dan aan elke opvolgende eigenaar opgelegd. Ze staan gewoonlijk in het eigendomsbewijs. In het eigendomsbewijs van de huidige eigenaar kunnen erfdienstbaarheden, kettingbedingen of bijzondere bepalingen vermeld staan.

Huidig gebruik
Het object ‘Noorder Schoolsteeg 17’ is thans in gebruik als opslagruimte. Het object wordt vrij van huur en andere gebruiksrechten opgeleverd. Dit gebouw dient te worden getransformeerd tot steeg woning.

Gunning
Verkoper behoudt zich nadrukkelijk het recht van gunning voor. Een definitieve overeenkomst en levering kunnen pas plaatsvinden na definitieve gunning door verkoper. Verkoper heeft het recht zonder opgaaf van redenen het verkoopproces (deels) op te houden, op te schorten, te staken en de registergoederen niet te gunnen en/of te gunnen aan een ander dan de inschrijver met het hoogste onvoorwaardelijke bod.

Overig:
De verkoop van de objecten geschiedt onder andere onder de navolgende voorwaarden:

– De Algemene Verkoopvoorwaarden onroerende zaken gemeente Haarlem 2020 zijn van toepassing, een exemplaar hiervan is beschikbaar via Vendr.nl.

– Een aanbod expliciet onder het totstandkomingsvoorbehoud (zie het stappenplan, Vendr.nl) goedkeuring college B&W. Op dit aanbod is een zware voorhangprocedure conform het thans geldende Mandateringsbesluit 2018 de datum januari 2018 van toepassing. Dit betekent dat bij zaken zoals de verkoop van onderhavige objecten de gemeenteraad van Haarlem het recht heeft geïnformeerd te worden en zienswijzen mag indienen.

– Objecten worden overgedragen in de staat waarin deze zich nu bevinden, ‘as is, where is’. De aanwezige vuilcontainers en eventueel andere gemeentelijke eigendommen ter plaatse van de percelen ‘Jansstraat 58-62’ worden door de verkoper (gemeente) verwijderd.

– Tevens is op deze verkoop een anti-speculatiebeding van toepassing. Voor de formulering van dit anti-speculatiebeding verwijzen wij u naar artikel 3.7 van de Algemene Verkoopvoorwaarden.

– Uitgangspunt is dat geldend zijn de voorwaarden welke gebruikelijk zijn bij verkoop van onroerende zaken. De voorwaarden welke zulke worden opgenomen in de leveringsakte ten tijde van de eigendomsoverdracht.

Verkoop(proces)
Vendr
Een digitaal archief is ingericht, met daarin de beschikbare technische, commerciële en juridische informatie. Met uitzondering van het biedingsproces wordt er gestreefd naar een volledig gedigitaliseerd verkoopproces via Vendr.nl.

Alle informatie die u nodig heeft voor het uitbrengen van een bod, is aanwezig in de dataroom. Op verzoek krijgt u toegang tot Vendr.nl en de inhoud van de dataroom.

Kenmerken

Ligging
Aan rustige weg, In centrum
Perceeloppervlakte
202 m2

Installatie

Geïnteresseerd? Neem contact op

Maarten Bos - Makelaar - Foto april 22 - MooijekindVleut

Maarten Bos RM RT

023 - 542 02 44 06 - 51 59 26 08

Vraag uw bezichtiging aan

U kunt hieronder uw voorkeur aangeven, dan nemen wij contact met u op voor een afspraak. Om een huis te kunnen bezichtigen hebben wij uw naw-gegevens nodig.

ma
di
woe
do
vrij